Symptomen, Oorzaken En Omgaan Met Bindingsangst

Bindingsangst

Bindingsangst: symptomen, oorzaken en omgaan met bindingsangst

Iedereen kent wel iemand in zijn of haar omgeving die duidelijke symptomen van bindingsangst lijkt te vertonen. Of misschien verdenk je jezelf er wel van.

Maar wat is bindingsangst nou precies en kan je er wat aan doen?

Wat is bindingsangst?

De term bindingsangst valt vaak als excuus om een relatie die serieus dreigt te worden af te kappen. Degene die de relatie beГ«indigt, zou dat doen uit angst om zich definitief aan een partner te binden. Vaak is het dan niet helemaal duidelijk of diegene daadwerkelijk bindingsangst heeft of dat hij of zij simpelweg niet verliefd is.

Het lijkt een kwaal die typisch is voor een generatie die door de komst van laagdrempelig online daten opeens een enorme pool van potentiГ«le partners ter beschikking heeft.

Maar bindingsangst is niets nieuws. Al zolang als mensen relaties fulfilled elkaar aangaan, steekt bindingsangst geregeld sobre kop op, niet alleen als punch excuus.

Maar: hoe weet je associated with het oprecht will be en de ander wel degelijk verliefd is? Kan iemand met bindingsangst vehicle iemand houden? Hoe herken je bindingsangst?

Psychologen geven toe dat het niet eenvoudig te meten is. Er bestaat niet zoiets als een officiГ«le diagnose. Vast omschreven kenmerken of overduidelijke symptomen van bindingsangst zijn er dus niet. Maar wat is bindingsangst dan wel precies?

Bindingsangst steekt de kop op.

Bindingsangst werd voor het eerst in het Engels beschreven, als commitment phobia. Tegenwoordig wordt de term fear of commitment voor bindingsangst in het Engels ook veel gebruikt. Maar om goed te begrijpen wat bindingsangst is, helpt het om het niet als een fobie, maar eerder als een hechtingsprobleem te zien. Dat inzicht helpt op termijn ook als je je bindingsangst wil oplossen.

Hechting

Mensen die last hebben van bindingsangst hebben moeite zich te hechten. Dat is problematisch als je een relatie hebt waar je graag mee door wilt.

De meeste relaties beginnen met seksuele aantrekkingskracht en verliefdheid, daar draaien ze in het begin goed op. Alleen: die kriebels verdwijnen gemiddeld na een half tot twee jaar.

De meeste mensen zijn zich tegen die tijd al aan het hechten. Bij veel mensen gaat dat vrij natuurlijk. Dat is niet zo vreemd want mensen hebben van nature de neiging om zich te hechten. “Volgens de zogenaamde gehechtheidstheorie”, schrijft psycholoog Pieternel Dijkstra, “heeft elk mens de innerlijke drijfveer om zich aan anderen te hechten. ”

Pieternel Dijkstra weet waar ze het over heeft want ze schreef een boek over bindingsangst en andere hechtingsproblematiek: Omgaan met hechtingsproblemen. Op basis van wetenschappelijke literatuur zet ze de manier waarop mensen zich aan anderen binden in vier hechtingsstijlen uiteen:

1. Zekere hechtingsstijl

Mensen met een zekere hechtingsstijl ondervinden vaak weinig problemen bij het aangaan van een intieme relatie. Zeker als de partner ook een zekere hechtingsstijl heeft, zit er in zo’n relatie behoorlijk veel potentie voor een stabiele lange termijn.

Mensen met een zekere hechtingsstijl hebben “zowel vertrouwen in zichzelf wie in hun partner”, schrijft Dijkstra. Se vinden intimiteit niet eng maar hebben er ook geen grote bezwaren tegen alleen zijn. Zeker-gehechte partners hebben, kortom, “een evenwicht gevonden tussen zelfstandigheid sobre afhankelijkheid”.

2. Angstig-vermijdende hechtingsstijl

Dit is sobre hechtingsstijl die vaak bindingsangst wordt genoemd. Want er is within dit geval discussion sprake van het soort angst.

Personen met een angstig-vermijdende hechtingsstijl willen zich wel graag binden aan hun companion, maar het lukt ze niet omdat ze niet wahr durven. Ze hebben namelijk moeite omkring zich kwetsbaar operative te stellen.

“Achter deze bindingsangst”, schrijft Dijkstra, “gaat vaak verlatingsangst schuil. ” De angst dat de partner sobre relatie verbreekt wanneer de ander ‘zichzelf laat zien’. Sobre paradoxale combinatie vehicle willen binden én afstoten die deze angsten voortbrengen will be problematisch.

Ironisch genoeg breekt die worry om verlaten lo worden de relatie uiteindelijk toch vaak op.

3. Afwijzend-vermijdende hechtingsstijl

Mensen met deze hechtingsstijl zijn niet bang om zich te binden sobre zich bloot lo geven. Ze hebben er simpelweg geen behoefte aan.

Mensen die toch proberen een relatie aan te gaan fulfilled iemand met het afwijzend-vermijdende hechtingsstijl Гјberlegen vaak dat se een partner fulfilled bindingsangst hebben.

Onterecht blijkt op foundation van onderzoeken naar hechtingsstijlen. Deze mensen delen gewoon niet graag hun gedachten en emoties. Daarnaast willen ze niet afhankelijk zijn associated with een relatie hebben met iemand pass away dat wel will be. ‘Hij heeft bindingsangst’, is dus niet de juiste identify in zo’n geval. Deze mensen zijn niet bang, se hebben stomweg geen zin in intimiteit. “Vaker dan weitere mensen hebben se dan ook geen relatie”, zegt Dijkstra over deze groep, “ze zijn vrijgezel of hebben alleen maar korte trafic. ”

Zelf denk u wellicht dat u verliefd bent operative iemand met bindingsangst maar als u op zo’n persoon valt heb u eigenlijk een veel groter probleem.

4. Gepreoccupeerde hechtingsstijl

In tegenstelling tot de afwijzend-vermijdende hechtingsstijl is emergeny room bij deze hechtingsstijl juist sprake vehicle een (te) grote behoefte aan gehechtheid. “Ze zijn gepreoccupeerd met het zoeken naar intimiteit sobre aandacht”, zegt Dijkstra over mensen fulfilled deze stijl, waar ook vaak jaloezie en verlatingsangst bij komen kijken.

Bindingsangst test

“Heb ik bindingsangst? ”, vragen mensen die moeite hebben zich te hechten zich vaak af. Wat is een? “Simpelweg niet verliefd? Of bindingsangst? ” Hoe herken u bindingsangst?

Zoals gezegd zijn de kenmerken van bindingsangst niet in steen gegoten. Toch zijn emergeny room manieren waarop u jezelf vrij makkelijk op bindingsangst check.

De psychologen Bartholomew en Horowitz publiceerden in 1991 within een artikel het korte vragenlijst. Pass away wordt tegenwoordig ook wel de Partnership Questionnaire genoemd. Sobre test zet beschrijvingen met symptomen vehicle bindingsangst en weitere hechtingsproblemen op het rijtje en vraagt je aan lo geven welke omschrijving het meest operative jezelf van toepassing is.

De Nederlandse psychologen Cor Meesters en Anouk Spruit vertaalden de Partnership Questionnaire in een Nederlands.

Doe de bindingsangst test

  • Hieronder staan 4 omschrijvingen van hechtingsstijlen.
  • Lees de omschrijvingen doorway.
  • Geef aan operative een schaal vehicle 1 (‘past helemaal niet’) tot seven (‘past helemaal’) within hoeverre deze beschrijvingen op jezelf vehicle toepassing zijn.

Stijl A.

Het will be gemakkelijk voor mij om mij emotioneel te binden aan anderen. Ik voel me er prettig bij om operative anderen te vertrouwen en als sonstigen op mij vertrouwen. Ik maak me personally geen zorgen over alleen zijn of over dat anderen mij niet accepteren.

Stijl B.

Ik voel me onprettig als anderen emotioneel dicht bij komen. Ik wil wel emotionele hechte relaties, maar vind het moeilijk om anderen volledig te vertrouwen of van hen afhankelijk te zijn. Ik ben bang dat ik pijn word gedaan als ik mij te veel hecht aan anderen.

Stijl C.

Ik wil volledig emotioneel intiem zijn met anderen, maar merk dat anderen terughoudender zijn om zo hecht te worden als ik zou willen. Ik voel me onprettig zonder hechte relaties, maar ik maak me soms zorgen dat anderen mij minder waarderen dan ik hen.

Stijl D.

Ik voel me prettig zonder hechte emotionele relaties. Het will be erg belangrijk voor mij om mij onafhankelijk te voelen. Ik heb liever niet dat ik op anderen vertrouw of dat zij op mij vertrouwen.

In deze omschrijvingen zijn de hierboven door Pieternel Dijkstra beschreven hechtingsstijlen zichtbaar.

Is beschrijving A op jou vehicle toepassing, dan heb je een zekere hechtingsstijl en zou alleen de bindingsangst van je companion problemen op kunnen leveren binnen u relatie.

Scoor u de meeste punten voor de symptomen onder beschrijving B, dan heb u hoogstwaarschijnlijk last vehicle bindingsangst.

De ene hechtingsstijl sluit sobre andere niet uit. Het is mogelijk dat je naast B ook redelijk hoog scoort op een gepreoccupeerde hechtingsstijl (C) of juist een afwijzend-vermijdende (D).

Bindingsangst: sobre oorzaken

Heb je fulfilled de test eenmaal vastgesteld dat u bindingsangst hebt, serta weet je nog steeds niet hoe je er aan komt, laat staan hoe je het kunt oplossen. Wat zijn de oorzaken? Het is within ieder geval geen persoonlijk probleem waar je mee geboren wordt. Maar, hoe ontstaat bindingsangst serta?

Hechtingsproblemen “hebben hun wortels vaak within de jeugd”, schrijft Pieternel Dijkstra. Constateren psychologen serieuze hechtingsproblemen, dan kijken ze altijd eerst naar je vroegste kindertijd.

De zogeheten gehechtheidstheorie, schrijft ze, “gaat ervan uit dat, hoe mensen fulfilled liefde en intimiteit omgaan voor een belangrijk deel bepaald wordt door hoe hun ouders, within de jaren em hun geboorte, reageren op hun behoeftes als kind. ”

De manier waarop dat gebeurt, heeft, zeker in het eerste levensjaar, grote invloed op de vorming van de prefontale cortex. Dat deel van de hersenen wordt ook wel het ‘sociale brein’ genoemd.

Dijkstra beschrijft de drie verschillende manieren van reageren waarmee ouders sobre vorming van dit zogeheten ‘sociale brein’ en dus sobre hechtingsstijl van hun kind beïnvloeden als volgt:

  • Attent, lief en begripvol
  • Afstandelijk, afwijzend en/of kil, fulfilled als uitschieter verwaarlozing en mishandeling
  • Onvoorspelbaar, dat wil zeggen alleen als ouders daar zelf tijd voor of zin voor hebben

Mensen die zijn opgegroeid met attente ouders ontwikkelen ing vroeg een zekere hechtingsstijl. Ze leren in zowel zichzelf als in anderen te vertrouwen durante hebben van mijn woning uit dus geen bindingsangst.

In een tweede geval, wanneer ouders hun sort weinig emotionele aandacht geven, ontstaat het houding die para symptomen van bindingsangst in zich lijkt te dragen. Maar in plaats truck angst om ght binden is een een afwijzend-vermijdende hechtingsstijl. Veel mensen glauben daarbij wel dat ze een spouse met bindingsangst hebben. Maar deze defensieve houding jegens intimiteit is misschien nog wel moeilijker ght overwinnen dan para angst om zich te binden.

In het derde geval, waarbij ouders onvoorspelbaar zijn in hun reacties op para behoeften van hun kind, wordt para kiem voor bindingsangst gelegd. Het sort ontwikkelt een negatief zelfbeeld en leert op een negatieve manier om aandacht en bevestiging vragen.

Bindingsangst bij mannen, bindingsangst bij vrouwen

Bindingsangst werd, in een Engels als determination phobia of concern of commitment, voor het eerst zo genoemd in een boek Men Who else Can’t Love.

Auteurs Steven Carter durante Julia Sokol richtten zich daarin hoofdzakelijk op een vrouwelijk lezerspubliek. Dat beloofden ze om para bindingsangst symptomen bij mannen te leren herkennen.

Volgens para auteurs is im or her aan dat soort mannen weinig eer te behalen wie relatiemateriaal. Het zou dus belangrijk zijn om de kenmerken tijdig te herkennen. Want je har mulighed for een man achieved bindingsangst beter verlaten voordat hij dat na veel pijn en moeite inside een slepende relatie uiteindelijk toch zelf doet.

Op Guys Who Can’t Adore kwam de nodige kritiek van psychologen. Niet alleen hij heeft bindingsangst, ook zij kan moeite hebben zich ght binden. De symptomen van bindingsangst bij mannen zouden web zo goed truck toepassing zijn operative vrouwen.

Carter durante Sokol namen perish aanvulling over para vrouw met bindingsangst overduidelijk mee inside hun tweede boek: He’s Scared, She has Scared.

Een guy met bindingsangst associated with een vrouw fulfilled bindingsangst, het will be dus allebei mogelijk. Dat betekent niet dat de verschillende hechtingsstijlen gelijkelijk onder mannen en vrouwen zijn verdeeld.

Zo bleek uit Nederlands onderzoek dat mannen vaker afwijzend-vermijdend gehecht zijn. Hun companions denken in zo’n geval vaak dat ze een guy met bindingsangst hebben.

Vrouwen zijn juist weer eerder gepreoccupeerd gehecht dan mannen.

Bindingsangst oplossen

De oorzaken liggen vaak within een ver verleden en dus will be de oplossing ook vaak een kwestie van lange adem. Het is duidelijk dat bindingsangst ontstaat in de jeugd maar hoe kom je er vanaf als volwassene? Wil je bindingsangst overwinnen dan moet jou eerst goed kijken naar je besonders situatie en persoonlijkheid. Een van para dingen die jou vervolgens kunt doen is in therapie gaan.

Pieternel Dijkstra beschrijft in haar boek een aantal soorten therapie waarmee je hechtingsproblemen wie bindingsangst kunt oplossen. Zowel mannen wie vrouwen met bindingsangst hebben vaak previous van negatieve gedachten over zowel sonstigen als zichzelf.

Cognitieve gedragstherapie

In dat geval kan cognitieve gedragstherapie helpen bindingsangst ght overwinnen. Het helpt je eerst omkring goed te kijken of je negatieve gedachten wel kloppen. Vervolgens leer jou daar positieve gedachten en gedrag voor in de plaats te zetten.

Mindfulness therapie

Veel mensen vinden het lastig omkring hun gedachten zo rigoureus te veranderen. In dat geval kun je ook kiezen voor mindfulness therapie. Daarmee percibir je je negatieve gedachten erkennen zonder er iets mee te doen. Klinkt misschien niet high heel effectief maar, schrijft Dijkstra, “daarmee wordt voorkomen dat het negatieve gedachte zorgt voor negatief gedrag. ”

Primaltherapie

De ervaringen uit iemands jeugd kleuren vaak de relaties in het volwassen leven van perish persoon. Iemand har mulighed for bijvoorbeeld reageren wie een gekwetst sort wanneer een ander te laat komt. Primaltherapie is het vorm van psychotherapie die poogt omkring trauma uit sobre jeugd te verwerken om zo weer een gevoel vehicle veiligheid te hervinden.

Relatietherapie

Heb je het partner met bindingsangst? Of heb u zelf juist moeite met hechten? Serta kan dat u relatie behoorlijk verstoren of uiteindelijk zelfs doen eindigen.

Omgaan met bindingsangst wordt daarmee automatisch het zaak van beide partners. Daarom will be relatietherapie bij bindingsangst vaak ook het oplossing. Er zijn allerlei soorten therapie om mensen lo helpen binnen hun relatie. In sobre kern, schrijft Dijkstra streven ze emergeny room allemaal naar dat partners “leren directer communiceren over hun emoties en empathischer met elkaar omgaan. ”

Dat is het belangrijke stap naar beter omgaan fulfilled bindingsangst. Dit will be een moeizaam proces want het doorbreken van oude patronen in je relatie is niet eenvoudig. Maar je har mulighed for at, met een beetje adem, op deze manier wel degelijk je bindingsangst overwinnen.

Maar om erachter te komen associated with je wel associated with geen bindingsangst hebt, heb je natuurlijk wel een companion nodig.

Leave a Comment

error: Content is protected !!